graphics | webdesign | multimedia

— COPYRIGHT —

COPYRIGHT, PRIVACYBELEID & DISCLAIMER

COPYRIGHT

Alle afbeeldingen, teksten, graphics en media van deze website en van alle door SHOWTIME PRODUCTIONS gerealiseerde projecten zijn beschermd door copyright rechten en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming.

Als u vragen hebt, neem aub contact met mij op. Dank u!

​

EIGENDOMCLAUSULE

Door gebruik te maken van de diensten en van de service van SHOWTIME PRODUCTIONS, 

verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

​

•  Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van alle door SHOWTIME PRODUCTIONS ontworpen multimedia, graphics of webdesign projecten, met inbegrip van logo’s, afbeeldingen, animaties, audio- en videobewerkingen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SHOWTIME PRODUCTIONS. Deze eigendom kan echter overgedragen worden aan de klant, mits een door beide partijen ondertekende overeenkomst en een nader te bepalen vergoeding. Alle teksten, gegevens, product- of bedrijfsnamen, videobeelden en afbeeldingen zijn en blijven uiteraard eigendom van de klant.

​

•  Clausule koppeling naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van derden of die daar onrechtstreeks naar verwijzen. 

Het plaatsen van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
SHOWTIME PRODUCTIONS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of voor enige andere vorm van eventuele schade door het gebruik ervan. Onder de rubriek
Portfolio vindt U ook voorbeelden van video- en grafische projecten, waarvan de inhoud evenzeer auteursrechtelijk beschermd is. 

Meer info hieromtrent vindt U ook onder de disclaimer hoofdstuk van deze pagina.

​

•  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op de diensten van SHOWTIME PRODUCTIONS.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

​

PRIVACYBELEID

SHOWTIME PRODUCTIONS hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat intern veiligheidsbeleid. Hoewel de meeste informatie op de site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer, direct mail of verwerken van contactformulieren. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SHOWTIME PRODUCTIONS (ook mogelijk via e-mail) gratis de schriftelijke mededeling bekomen 

van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, 

onvolledig of niet meer pertinent zouden zijn.

​

DISCLAIMER

•  Het gebruik van “cookies”

Hoewel deze website GEEN GEBRUIK maakt van cookies, hier een kleine uitleg daaromtrent. 

Tijdens het bezoek aan een website kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 

Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers zoals Internet Explorer® of Apple Safari® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

​

•  Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds contact met mij opnemen 

via de contact pagina. SHOWTIME PRODUCTIONS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen echter onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikkbaar zou zijn, zal SHOWTIME PRODUCTIONS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SHOWTIME PRODUCTIONS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, 

kunt u mij via de contact pagina op de hoogte brengen.

​

•  Inhoud van de website

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ter allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, 

gewijzigd of aangevuld worden. SHOWTIME PRODUCTIONS kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikkbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

SHOWTIME PRODUCTIONS kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, 

van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

graphics | webdesign | multimedia

T (+32) 0477 71 41 69 •  E info@showtimeproductions.be

Federico Marino © All rights reserved